Pionen hör torpet till

Dofter, färger, stämningar och band bakåt till torpets historia.
Det är vad bondpionen står för på både vårt torp Näset och många andra mindre torp och gårdar där familjer försörjde sig på vad några begränsade odlingsytor kunde avkasta.

Läs mer om Näsets historik

En av Näsets pioner i juni 2011.