Vilka Äppelmängder!

Nu i mitten av oktober är vi framme vid skördedags av mina favoäpplen. Vi kallar denna extremt goda och lagringsdugliga vinterfrukt för Renetter. Men ärligt talat är namnet på sorten lite osäkert. Dock, som i så mycket annat, så tror jag på Renetter eftersom min morfar Robert Torsell kallade dessa kalasäpplen så.

Jag plockade fyra lådor från trädet i dag den 20 oktober, varsamt hanterade som ägg; inalles cirka 60 kilo äpplen av högsta kvalitet. Dessutom 35 kilo fallfrukt som säkert håller sig ganska länge också.

Sven