Miljö

– så här tänker vi och så här agerar vi på Näsets Gröna

 

Vi odlar det mesta när det gäller ätbara grönsaker och blommor som passar i vårt gynnsamma Mälarklimat och på våren säljer vi plantor av allehanda slag från egen uppdrivning.

Nyckelord för oss är HÄRODLAT, HEMLAGAT OCH HÅLLBART.
 

Ekologiskt

Vi jobbar med naturen i ett naturligt kretslopp där komposter och vår åttaåriga växtföljd hör till grunderna i våra odlingar. Givetvis efter ekologiska principer med miljöns bästa i fokus.

(Läs gärna mer om våra odlingar genom att KLICKA här!)
 

Fossilfritt

Våra odlingar har länge bedrivits fossilfritt och år 2016 tog vi ytterligare ett steg: Alla våra transporter skulle vara fossilfria. Läs mer nedan.
 


Miljöel till våra bilar

Vi har två bilar på Näsets Gröna. En liten personbil och en mindre skåpbil. Båda går endast på el och vi har tecknat oss för miljöel från sol och vind.
Att inte behöva åka till macken för att tanka bensin är bekvämt och tidsbesparande. Men ännu bättre känns det i själ och hjärta när man vet att våra resor och transporter inte skadar miljön på det sätt som ett fossilberoende resande gör.


Biltrafikens miljöförstörelse
Så här beskriver den svenska myndigheten Naturvårdsverket  biltrafikens miljöpåverkan:
"Vägtrafikens avgasutsläpp påverkar naturen genom utsläpp av försurande, gödande och ozonbildande ämnen och har dessutom en negativ effekt på människors hälsa. Förbränning av fossila bränslen som bensin och diesel ger upphov till utsläpp av koldioxid vilket bidrar till växthuseffekten och har en negativ påverkan på klimatet. Vägtransporter svarar för ungefär 30 procent av de svenska utsläppen av koldioxid och andelen fortsätter öka i takt med att vägtrafiken ökar."
Naturvårdsverket pekar också på buller, giftiga kolväten och skadliga partiklar från avgaser och däck. (Läs mer via länk nedan).

Enkelt att tanka bilen
När vi tankar på hemmaplan så har vi solel till vår privata lilla elbil, en Renault ZOE. Till vårt företag har vi tecknat oss för vindel, vilket betyder att vår skåpbil, en Renault Kangoon, drivs av el från vindkraft. Båda bilarna tankas enkelt hemma med en vanlig sladd i ett eluttag som vi har på utsidan av våra hus. Och som nämnts ovan, så är det riktigt skönt att slippa svänga in på bensinmackar när man är ute och kör.


Behöver man tanka bilen under resa, så finns det olika "tankställen" med olika sorters elkontakter med lite olika snabbhet i hur snabbt batteriet fylls på med elektricitet.

Bilarna fungerar mycket bra
Vi tycker att elbilarna fungerar alldeles utmärkt. Bilarna startar alltid, går mycket tyst och kräver ingen service på verkstad på det sätt som en fossilt driven bil gör.
Eftersom det inte finns någon bensinmotor så finns heller inget motorljud. Bilarna går mycket tyst och lugnt.

Leder till mindre bilkörning
Den enda nackdelen med elbilen är räckvidden, det vill säga hur långt man kan köra på en "tankning" (=uppladdning av bilens batteri). ZOE:en kan man köra cirka 30 mil innan det blir dags för uppladdning igen och Kangoon cirka tio mil. Men för oss är räckvidden inget problem, då vi varken vill eller behöver köra bil längre än dessa sträckor. För längre resor finns exempelvis tåg.
En bonus är att elbilsanvändning leder till mindre bilkörning, vilket i sig också är en miljövinst även för den som kör med eldriven bil eftersom bilar och bilköring alltid medför risker för olyckor och skador på människor, buller och spridning av oönskade partiklar i luften.

Klimatinsats
Slutsatsen är att vi genom våra elbilar undviker att förbruka några hundra liter bensin varje år. Det innebär att vi inte bidrar till den miljöförstöring som bensin- och dieselbilar gör med bland annat de mycket skadliga utsläppen av koldioxid.


Fotnot om du vill läsa mer:
Stora utsläpp från trafiken
Vägtrafiken står för stora utsläpp av koldioxid som påverkar klimatet, naturen och oss människor negativt. Utsläppen bidrar stort till växthuseffekten och även till försurning och övergödning av mark och vatten.
Läs mer om detta på: http://fossilfritt-sverige.se
Bland annat Naturvårdsverket har också mer information om detta.

Inget avgasrör
"En renodlad elbil har inget avgasrör. Den ger inga utsläpp och kan därför bidra till en bättre luft på gatorna."
Så skriver man på: www.miljofordon.se

Beräkning av skadliga utsläpp
"När bilar tankas med fossila bränslen som bensin eller diesel bildas det skadliga utsläpp av koldioxid vid förbränningen. Här kan du räkna på detta.
Så skriver man på: www.utslappasratt.se


Om ODLINGARNA på Näsets Gröna:

Helhet och grundläggande värderingar
Vi lägger stor vikt på ekologin och det naturliga kretsloppet och försöker att sätta människan, naturen, odlingen, jorden och komposten i centrum.
Vi strävar efter bästa möjliga ekologiska och fossilfria odling och vi använder givetvis ingen konstgödsel och inga kemiska bekämpningsmedel.

Våra kretsloppsmedarbetare är många.

Glädje i lärandet
Vi lär oss varje dag mer i riktningen "att jobba med naturen". Detta är inget hokus pokus, utan mer som att återgå till forna generationers odlingsmetoder i denna anrika kulturbygd.

Utveckling som vi gläds åt, är när vi under årens lopp trots varierande väderlek och temporära motgångar av torka, angrepp av skadegörare eller andra motgångar (inklusive brist på tid), ändå lyckas få fram verkligt nyttiga och goda, naturligt odlade grönsaker!

Odlingen
Gynnsam odlingsplats
Våra odlingar utgår från trädgårdens naturgivna miljö med de fina odlingsförutsättningar som Mälarklimatet på Näset erbjuder. Odlingen ligger i söderläge med ett fullkomligt skydd mot den kylande nordanvinden. Det sjönära läget med Mälaren som vattenreservoar ger oss bevattningsvatten och ackumulerad värme.

Jorden
Jorden på Näsets Gröna är kraftigt lerdominerad vilket gör att fukt och näring behålls länge i våra odlingsjordar. Vår löpande tillförsel av organiskt material i form av löv, gräs och kompost lättar upp lerjorden och förbättrar strukturen. Denna tillförsel sker året om och i största möjliga utsträckning täckodlar vi.

Komposterandet pågår löpande. Oftast direkt i jordbäddarna eller som här i friliggande "förmultningsstationer".

 

Alltid täckt jord
Målet är att all jord alltid ska vara täckt med organiskt material och helst då av växande grödor. Vår växtföljd är härvidlag grundläggande. Klicka här och läs mer om växtföljen på Näsets Gröna här!

Odlingsteknik
Vi odlar i upphöjda bäddar och kör aldrig med maskiner i vår trädgård. Vår odlingsteknik är således helt manuell och vi undviker till och med att trampa i odlingsbäddarna. Skälet till detta är att luftigheten och strukturen är av stor betydelse för odlingsresultatet och då är minsta packning av jordpartiklar och växtrötter av ondo.

Fossilfria
Denna odlingsteknik gör också att vi, till skillnad mot den gängse ekologiska grönsaksodlingen, bedriver våra odlingar i stort sett fossilfritt vilket vi anser vara i högsta grad eftersträvansvärt med tanke på de klimathot som vi alla står inför. Att producera mat ekologiskt och fossilfritt kan vara ett sätt att bidra till en bättre framtid för våra barn och barnbarn.
Denna inställning och dessa här redovisade odlingsmetoderna har vi tillämpat länge och långt före år 2016, då vi även tog beslut om att alla våra egna transporter ska vara fossilfria. (Se ovan om våra fordon).

Fröet
Det är skillnad på frö och frö. Vi talar då om gentiken och fröets egenskaper. Enkelt uttryckt kan vi säga att den ena tomaten är godare och nyttigare än den andra sortens tomat. Detta beroende på vilket tomatfrö (sort) som du har sått i din jord.
Detsamma kan man säga om alla grönskar: den ena palsternackan är smakligare och nyttigare än den andra. Den ena grönkålen, bönan, gurkan, sallaten .... med flera, ger dig mer smak och näring än den andra sorten.
Detta försöker vi ta hänsyn till i våra val av frö till odlingarna på Näsets Gröna.

Samtidigt vet vi att smaken påverkas av många andra faktorer, än fröets genetik.
 

Mer information

Gå även in på övriga knappar på denna hemsida, så får du veta mer.

OCH följs oss på:

På vår Instagram #nasetsgrona https://www.instagram.com/nasetsgrona/

Vill du ta direktkontakt med oss? Här är våra kontaktuppgifter! (klicka).

Du är mycket välkommen! Vi ses!

Elisabeth och Sven Secher
med personal