Blåbär på kul!

Planteringen av åtta blåbärsplantor i oktober 2013 är mest på kul. Men också lite viktigt och motiverat av att blåbär är så nyttigt. Fördelen med dessa blåbär, hoppas vi på, är att det blir fler och större blåbär per buske och de blir lättare att plocka än skogens vilda blåbär. Men det ena behöver inte förskjuta det andra.

Blåbärsjorden ska vara ganska sur: pH 4,5-5 och de uppnådde vi (förhoppningsvis) genom att tillföra en del ren torv samt skogsförna och jord från barrskog- och blåbärsmarker. Detta kompletterade vi med lite hästgödsel så att näringsvärdet inte blir för lågt.

Blåbärslandet är placerat längst upp på vår äng, där jorden är grövre och inte så lerig som på våra övriga odlingsmarker. Solinstrålningen är också bra, vilket blåbär gillar.

Här är några bilder från blåbärssatsningen hösten 2013.

Vi tillförde pH-sänkare i form av förna och jord från skogen.

 

Vi planterade tre sorters blåbär. Detta är Putte, en tidig sort där busken blir cirka 60 centimeter hög. Den i trädgårdskretsar välkände Åke Truedsson (ordförande i Riksförbundet Svensk Trädgård) har sagt att Putte hör till de godaste blåbären.

 

Detta är sorten Patriot, en något högre buske än Putte då den blir cirka 100 centimeter hög. Patriots blåbär sägs bli mycket stora.

 

Den tredje blåbärssorten är Reka. Dessa blåbär blir också stora, och söta. Reka är också en tidig sort som i svenska försök uppges ge mycket bär. Rekabusken kan bli 1,20 meter hög (bekväm plockhöjd).

 

Här är vår blåbärsrabatt med totalt åtta plantor: Tre Putte, tre Patriot och två Reka.

Vi planterade även hallon hösten 2013. Läs om det här!