Sättlök 22 oktober2014.

Vitlöksplantering inför 2015


Nu är vitlöken planterad inför 2015 här på Näsets Gröna. Som alltid ska sättlökarna i jorden hösten före den kommande säsongen. Vi valde i år sorterna Messidrom och Thermidrome av denna Allium sativum, vitlök.

Båda dessa vitlökar (Messidrome och Thermidrome) har vi köpt från Törnviks frö, ett företag på Mälaröarna som är specialiserade på att leverera utsäde för vitlöksodling med ursprung Frankrike. Törnviks frö tillhandahåller ett tiotal olika sorters vitlök och alla är statskontrollerade och virustestade. På Törnviks hemsida säger man att stora sättlökar ger stora lökar och alltså en större skörd än om sättlökar av mindre storlek används.
Vitlök gillar inte tung
lerjord så vi har förbättrat
jorden med organiskt material
.

Både Messidrome och Thermidrome är tidiga sorter vilket gör att vi kan räkna med att skörda de första i slutet av juli månad. Varje liten lök bör ge uppemot ett tiotal klyftor i den skördade löken.

Med god övervintring, tidig gödsling med till exempel gräsklipp och tillräcklig vattentillgång så hoppas vi på god skörd under 2015. Se lökar från årets skörd nedan.
2013 års odling av vitlök.

 
Gräsklipp gödslar, hämmar ogräs och håller vattnet kvar i marken.

 


Här ses några av de fina vitlökar som vi skördade 2014 på Näsets Gröna.