Frösådder i vinterkyla

Nu är den härliga tiden för de första sådderna inne. Förutom penséerna (Läs här om det: "Vila med penséer!) som redan är i växt, så sår vi nu i början av året tomater, chili, paprika, rotselleri och purjolök.

Här är några bilder på detta:


Från vänster ses sådder av purjolök, rotseller, tomat,
chili, paprika och minipenséer.

Temperturen är viktig i groningsfasen och jordtermometrarna fyller här en viktig funktion. Här ses tre av våra populäraste tomater: Sweet Olive, Tigerella och Gemini. I bakgrunden sådder av paprika och chili.

Vi har värmemattor under sådderna, som kan förstärka om rumstemperaturen är för låg. Rätt jordtemperatur är som nämnts av största vikt.