Kompostering på Näsets Gröna

– nu även med Bokashi

På vår lilla gård Näset har det naturliga kretsloppet pågått i hundratals år. Sedan länge med komposten i centrum. Nu utvecklar vi komposteringen genom att testa Bokashi.

Biologi
Kompostering är ingenting konstigt utan något helt naturligt. Det handlar om få kompostmaterialet ("råvaror" som hushållsavfall, växtrester, löv, gräs med mera) att brytas ned för att inom loppet av 1-3 år bli till jord. Viktigt är att skapa en bra blandning av materialet och hålla det lagom fuktigt med tillräcklig tillgång på syre. Man brukar även tala om "kol-kväve-balansen".

Teknik
Tekniken i detalj med skötsel av komposten, storleken och eventuell utrustning kärl kan variera.

Vi går inte här vidare in detaljerna kring vare sig biologi eller teknik vid kompostering, förutom en sak. Vi berättar här att vi startar med test av Bokashi som en del i komposterandet i vår trädgård.

Bokashi
I korthet handlar Bokashi om att med hjälp av speciella bakterier och svampar påskynda nedbrytningsprocessen. Konceptet heter EM, vilket står för Effektiva Mikroorganismer.Två av de fem mikrobgrupperna i Bokashi är mjölksyrabakterier, släkt med dem som finns i yogurt och filmjölk. En är en jästsvamp som liknar bakjäst och de andra är urbakterier som funnits länge och faktiskt än i dag medverkar i växternas fotosyntesprocess.

Först mer praktik och senare mer snack
Vi kan senare berätta mer om både teorin och praktiken vid kompostering med hjälp av Bokashi. När vi har testat metoden och lärt oss mer, och därmed kan ha mer att säga.
Vi står alltså i startgroparna för att testa Bokashi under 2016. De första hinkarna är laddade med "material" enligt ovan, så processen är igång ...
Nedan ses några bilder.

På återhörande om kompostering.
Och om du vill berätta något om din kompostering, eller ställa frågor,
så är du mycket välkommen att kontakta oss genom ett mail, KLICKA HÄR: info@nasetsgrona.se!

Växtrester, löv, gräs och gärna lite gammal kompostjord är ofta utgångsmaterialet i komposteringen på Näsets Gröna.

 

Det organiska materialet läggs i slutet kärl tillsammans med material från köket och hushållet. Allt material bör blandas väl.

 

Det speciella med Bokashi är att vi tillsätter lite strömaterial där de nämnda bakterierna och svamparna ingår.
Som vi sa ovan: Vi återkommer med fler inlägg här på hemsidan om kompostering och effekterna med Bokashimetoden.