Omskolningstider

Nu är det verkligen mycket som händer ute i naturen och i vår trädgård.
Här visas mycket kort två exempel från våra odlingar.


Nu blommar den första omgångens tomater. Omskolning till större krukor pågår för fullt.

 

En del av sättpotatisen är lagt på förgroning.
Här på jord med förhoppning om att det även växer ut rötter under knölarna.
För bättre etablering vid sättningen på friland, tror vi.