Juleskördande 2020

B I L D G O D I S:
Här visas bilder från skördandet i grönsaksodlingarna inför "Julfika" på Näsets Gröna den 5 december 2020. Öppet klockan 11-15.

Läs om "Julfika-dagen" här: https://www.nasetsgrona.se/sida/30272/Julfika%20p%C3%A5%20N%C3%A4sets%20Gr%C3%B6na%20l%C3%B6rdagen%20den%205%20december

"På begäran", här kommer ett sent tillägg på menyn: Vi tänder grillarna så på lördag 5/12 kan du grilla din egen korv.