JA till svenskodlade fröer

 

Näsets Gröna säljer fröer


Tillgång till utsäde – bra fröer – är avgörande för den stabila och trygga matförsörjningen, till exempel vid odling av grönsaker. På Näsets Gröna använder vi så långt möjligt svenskodlade fröer.
I denna artikel diskuterar vi frågan om fröförsörjning och fröodling.
Vi vill också berätta att vi från och med januari 2021, kan erbjuda ett begränsat utbud av svenskodlade fröer i samarbete med Nordfrö. Dessa fröer säljs i vår Handelsbod när vi har "lördagsöppet".


Eget utsäde
Att ta egna fröer är givetvis utmärkt, det bästa alternativet. Men att heltäckande försörja en odling av vår modell på Näsets Gröna med eget frö är svårt. Dels handlar det om omfattningen; det är många fröer som ska produceras och sorteras. Dels handlar det om proffessionalitet som fröodlare.

Tusentals fröer varje år på Näsets Gröna
I vår odling av ett femtiotal sorters grönsaker sår vi årligen mer än 10 000 grönsaksfröer.
Till detta kan läggas en åtgång av mer än tusen blomfröer för våra odlingar av ett 40-tal olika sorters blommor samt cirka 500 fröer för kryddodlingarna.
Frösjälvförsörjning till detta (vore en dröm!) kräver en hel del när det gäller att producera, sortera och hantera fröer.

Många sådder
Vi sår givetvis inte alla våra tusentals fröer vid ett och samma tillfälle. Istället har vi en noggrant utarbetad plan för våra sådder, gröda för gröda och vecka för vecka. Den styr upp när, vad och hur många fröer som vi ska så vid över 100 såtillfällen under året.
Målet med såplanen är att ha jämn tillgång till skördeklara grönsaker under en lång säsong; att kunna skörda varje vecka, varje dag – under en mycket stor del av året. (Sedan fyller matförråden i källaren och frysen på under de "magraste" vårvintermånaderna.)

Att vara fröodlare
För att producera dessa fröer på egen hand, skulle vi behöva bli fröodlare på riktigt, vilket är ett verksamhetsområde i sig. Och detta kräver kunskap, tid, avskild areal samt ordning och reda. Till exempel säkra odlingar så att korsbefruktningar undviks och frö av rätt sort och bra kvalitet tas fram. Vid försäljning är dessa krav oavvisliga.
Det är också ett stort ansvar att producera sälja en mångfald av bra frösorter som ger goda grönsaker och vackra blommor.
Att vi inte kan ta steget (ännu) att bli fröodlare, hindrar inte att vi samlar fröer direkt i våra odlingar, så långt vi förmår.

Välj frökälla
Utan tillgång till eget frö fullt ut, ställer sig frågan om vilket frö man ska införskaffa, vilket handlar om var, vilken fröproducent, man väljer att köpa fröerna ifrån.
Ett trevligt alternativ är givetvis också att byta fröer med andra odlare och sådant sker i stor omfattning landet runt i kontakter mellan odlare. Vi vill också framhålla föreningen SESAM:
Verksamheten inom Föreningen SESAM består bland annat av det arbete som varje enskild medlem utför när denne odlar frö. Men en viktig del är även den mer organiserade uppförökningen som består av Sesams fröbank med fröregister samt en "skråorganisation" med åldermän och gesäller.

Gemensam fröbank – ett FRÖBIBLIOTEK
En gemensam fröbank kan vara ett alternativ och här kan vi passa på att tipsa om Fröbiblioteket som Sigtuna Trädgårdsförening med flera står bakom. Sedan hösten 2017 finns detta fröbibliotiotek i Sigtunastiftelsens bibliotek. Läs om förinformationen till seminariet här: https://sigtunatradgardsforening.wordpress.com/frobibliotek-och-frogrupp

Fröseminarium
Näsets Gröna har under åren haft ett visst samarbete med fröbiblioteket i Sigtuna, bland annat har insamling av fröer till biblioteket skett i mindre omfattning i trädgården på Näsets Gröna. Undertecknad (Sven Secher) bjöds som föreläsare också in av Sigtuna Trädgårdsförening till ett seminarium om "Fröer och odling" i mars 2018. "Superlyckat; ren odlingsglädje, förmedlad", löd föreningens kommentar.
Läs gärna om detta här: https://www.nasetsgrona.se/?p=30170

Svenskodlade fröer
På Näsets Gröna vill vi helst använda fröer som är producerade i Sverige. Saken är nämligen den, att det är ont om svenskodlade grönsaksfröer. Det mesta är odlat på andra breddgrader och i andra klimat än det svenska.
Argumenten för svenskodlade fröer är flera. Här är två skäl: 1. En odling av en växt och en gröda som trivs på våra breddgrader ger ett frö som är anpassat till vår odlingsmiljö. 2. Säkerhet och resiliens; närhet till fröodlingen (fröproducenten) ökar säkerheten och tryggheten när det gäller försörjningen (att alltid få tag på bra fröer), oavsett uppdykande eventuella kriser och händelser.

Nordfrö
Ett företag som försöker ändra på underskottet av svenskt frö är fröproducenten NordFrö. Nordfrö har har knutit några svenska fröodlare till sin verksamhet. Dessa fröproducenter bedriver en småskalig hantverksmässig produktion av fröer i Sverige och på Näsets Gröna säljer vi ett begränsat utbud av Nordfrös fröer.

Här ser du något av hur fröpåsarna ser ut:

 

Förpåsarna pryds av tydliga, vackra och mysiga illustrationer av grönsakskonstnären Vilda. (Instagramkonto @vildaros)

Nedan ses den informativa baksidestexten på fröpåsarna, där även platsen och odlaren av fröerna har angivits, något som vi på Näsets Gröna uppskattar.