Inte längre Facebook

Vi har från den 1 juli 2022 plockat bort Näsets Gröna från Facebook. Skälet är påträngande krav på integritetskränkande uppgifter från Facebooks (ägaren Meta) sida. Vi valde att inte ställa upp på detta, och Facebook stängde då vårt konto.

När det gäller sociala medier så finns vi alltjämt och fortsättningsvis på Instagram. Välkommen in där!

Grunden för vår information är dock alltid vår hemsida, mail och våra nyhetsbrev. Samt givetvis, den information du kan ta del av direkt i vår trädgård och vårt kafé.

Väl mött alla kära gäster och kunder!

Hälsar Sven och Elisabeth Secher
Näsets Gröna