Trivsamt och hållbart – så utvecklas besöksmålet Näsets Gröna

Konceptet på Näsets Gröna lyder: "Härodlat, Hemlagat och Hållbart – på riktigt" och företaget uppmärksammades i september 2022 för detta genom en nominering till Stora Turismpriset.
Ett av kriterierna för priset handlar om hållbarhet och den 1 oktober hölls ett miniseminarium på gården i detta ämne. Deltagarna samlades i det charmiga växthuset på Näsets Gröna.

Motiveringen
I motiveringen till att Näsets Gröna nominerats från Uppsala län till Stora Turismpriset 2022 sägs:
"Näsets Gröna bidrar till att förverkliga landets och länets mål inom hållbar turism. Mottot Härodlat Hemlagat Hållbart – på riktigt, genomsyrar verksamheten och hållbarhetsaspekter är ständigt närvarande. Odlingstekniken gör att företaget sticker ut och bidrar till att göra dem till ett intressant besöksmål."

Här följer ett referat från miniseminariet den 1 oktober 2022 och det är samtalsledaren Maria Freeney och deltagarna som ställer frågor och deltar i samtalet tillsammans med Sven Secher på Näsets Gröna.

Kretsloppsodlingar
Vad är det som är speciellt hos er, i ert sätt att odla?
– Vår strävan är att jobba med naturen i ett gårdsnära kretslopp där odlingarna är uthålliga och inte kräver tillförsel av utifrån kommande gödsel och andra insatsmedel. Vi odlar våra grönsaker och blommor småskaligt, ekologiskt och fossilfritt så långt möjligt i en åttaårig växtföljd i upphöjda täckta bäddar. All odling utgår från de naturgivna förutsättningar som finns just här, på den här lilla gården vid Mälaren, sa Sven Secher.

Hur länge har du odlat enligt dessa metoder?
– Länge. Jag har odlat sedan barnsben och jag lärde mig mycket av min morfars odlingar i denna trädgård. Hållbarhet var viktigt för honom och vi odlade, skördade och hade roligt ihop. Vi pratade mat och kretslopp och njöt av våra stora komposter.
– Man skulle kunna tro att komposterna är ännu större i dag, eftersom odlingarna har utökats. Men inte, eller rättar sagt så komposterar vi direkt i odlingsbäddarna genom att återföra blast och ständigt tillföra organiskt material till odlingsjorden.

Kunskapsspridning
Ett av kriterierna för Stora Turismpriset handlar om kunskap och om att sprida erfarenheter till andra. Hur sker det hos er?
– På flera sätt. När besökarna kommer in i vår trädgård så kommer de rakt in i odlingarna och kan fritt röra sig mellan odlingslådor och jordbäddar och i hela växtligheten. Många av dem ställer frågor och jag berättar gärna om våra odlingsmetoder. Vi har också samarbete med trädgårdsskolor och tar återkommande emot praktikanter. Vi har också trädgårdsvisningar, fältvandringar och studiedagar. Jag är också med i mentorsverksamhet för blivande odlare i regi av Hushållningssällskapet.

När startade ni verksamheten i Näsets Gröna som den ser ut i dag?
– Det finns inget tydligt startår. Odlat och sålt grönsaker har vi som sagt gjort länge. Det var när grönsakskunderna gärna satt kvar – länge – i vår trädgård och frågade om vi inte kunde koka lite kaffe, som idén om ett kafé uppstod. Vi började väldigt enkelt med kaffe och bulle, sedan växte kafédelen snabbt och kompletterades med kalas och möten när vi kunde renovera ett äldre hus till ett modernt utrustat kafé började det hända mer. Kafélivets aktiviteter är jätteroliga och en utmärkt väg för att vidareförädla grönsakerna på plats, här på gården. Härodlat och hemlagat, är ju vårt koncept.
– Även självplocket av blommor sprunget ur våra kunders önskemål. När frågor som "Får man plocka lite blommor" blev många, utökade vi sommarblomsodlingarna för självplock av snittblommor. Nu plockar våra gäster ofta sina drömbuketter här.
– Om vi ska sätta ett startår, när vi öppnade upp mer publikt så kan vi säga 2009. Det var då vi byggde detta lilla växthus som vi sitter i just nu i under detta samtal.

Matförsörjning
En annan fråga som diskuterades i och utanför växthuset den 1 oktober var tillgången på lokalt producerad mat. Alltså livsmedelsförsörjningen. Hur stor är den i kommunen, länet och landet? 
Finns det siffror för kommun och län? Hela Sverige självförsörjning av mat sägs vara endast femtio procent. Varför är det så?

Det framkom under samtalet inga givna svar på detta men att det handlar om konkurrenskraft, förmågan att producera mat billigt i en global miljö, stod klart.

Hur många människor kan då försörjas av ett brett utbud av grönsaker och rotfrukter av en odling som den på Näsets Gröna?
– Det är svårt att svara exakt på det. Men det är klart att man kan räkna och göra bedömningar. I varje falls så känns det fantastiskt att många familjer säger att de i flera månader mest lever av grönsaker från Näsets Gröna. Det intressanta är att många fler skulle kunna odla mer, ungefär som vi gör det. På det sättet skulle den lokala livsmedelsförsörjningen bli större och tryggare, sa Sven Secher.

Varför är det inte fler som odlar och förädlar mat och utvecklar ett grönt företagande, som till exempel här på Näsets Gröna?
– Visst skulle många fler kunna göra som vi. Men livet kan levas på olika sätt och det gäller att hitta det man trivs med och ett yrke som man kan försörja sig på. Vår odlingsmodell och vårt sätt att jobba är ganska orationellt och kräver många arbetstimmar. Det har fungerat för oss. Men man kan givetvis göra det på andra sätt och ha en större och därmed effektivare produktion. Om man pratar om svensk livsmedelsförsörjning så förslår dock inte små anläggningar som vår långt utan det är de svenska bönderna som för kampen mot billigare importerade livsmedel.

Miljö och livsstil
Flera av frågorna handlade miljön på Näsets Gröna. Att det är så tyst och lugnt och att man mår bra av att komma till denna sjönära trädgård.
– Många av våra gäster är oerhört trogna och besöker oss många gånger varje säsong. Tillsammans med gamla vänner, och nya som de möter här, sitter de i timmar i vår trädgård, i kaféet eller i växthusen där det också finns fikaplatser. Att höra att våra gäster har kul och mår bra av besöken hos oss känns fint. Människors välbefinnande är också en hållbarhetsfaktor för ett besöksföretag tycker vi på Näsets Gröna, sa Sven Secher.


Mer om Näsets Gröna:

Härodlat 🥕
Härodlade grönsaker och hemlagad mat har länge varit en naturlig del av hur livet levs på den lilla gården Näset. När grönsakskunderna 🍅 blev allt fler, tillkom odling av sommarblommor för självplock 🌸 och därefter blommade kaféverksamheten ut ☕️. Här mustas också 🍎 äpplen 🍏 och andra erbjudande är smakprovningar och trädgårdsvisningar, liksom studiebesök och andra fortbildningsaktiviteter.

Människor möts
I dag har den rogivande oasen Näsets Gröna utvecklats till ett uppskattat besöksmål där människor möts, trivs och umgås – och lär sig mer om hållbarhet i praktisk handling. Den sociala delen med den trivsamma personliga atmosfären i trädgården och kaféet uppskattas av besökarna.

Historik och byggnader
Gården Näset, där Näsets Gröna i dag driver sin verksamhet, har en lång historik. Detta är en gammal boplats. I trakten har människor rört sig i kanske 2000 år och till exempel under vikingatiden var aktiviteterna många, inte minst var båttrafiken livlig vid gårdens Mälarstrand invid farleden mellan Uppsala-Sigtuna-Stockholm. Skokloster slott, grannen tvärs över fjärden, byggdes på 1600-talet.
Hur länge det har bott människor på Näset är osäkert. I dag finns fyra boningshus på Näset där det äldsta troligen byggdes på 1700-talet. Övriga tillkom på 1800-, 1900- respektive 2000-talet. "Exploateringstakten" har således varit ett bostadshus per sekel. Här finns även äldre lagårdsbyggnader samt mer moderna byggnader som växthus, handelsbod, odlingshus och kafé för dagens verksamhet. På gården finns totalt tolv mindre byggnader, det tvåsittsiga utedasset inräknat 😄.

Mer information om Stora Turismpriset finns hos myndigheten Tillväxtverket.
Läs mer genom att klicka här!