Höstplantering för vitlöksskörd 2023

Nästa års grönsaksodling förbereds på flera sätt under hösten. Till dessa arbeten hör plantering av vitlök och gärna även schalottenlök. I år, 2022, satte vi tre sorters vitlök och en sort schalottenlök den 24 oktober, vilket vi berättar om nedan i ord och bilder.

Odling av vitlök
Vitlök vill ha en solig växtplats och en jord med bra struktur. Vattenförsörjningen måste vara bra men jorden måste också kunna dräneras. Vitlöken kan nämligen ruttna om den står i för våt jord. Jorden bör vara ganska djupbearbetad och näringsrik, gärna gödslad med svavelhaltiga gödselmedel. På Näsets Gröna använder vi därför vedaska, som komplement till vårt näringsrika färska gräsklipp.

Viktigt med säkert utsäde
Utsädet bör vara kontrollerat och absolut fritt från mögel och annan smitta. Vi använder både eget utsäde och inköpt utsäde från Törnviks frö, ett företag som verkligen kan det här med vitlökssorter och utsäde.

Växtföljd
En god växtföljd är alltid en självklarhet i våra odlingar, och lök återkommer på samma plats först efter 6-8 år. På så sätt håller vi jorden vital och minskar risken för skadliga nematoder och olika svampsjukdomar.

Inför säsongen 2023 har vi begränsat vitlöksodlingen till följande tre sorter:

Primor
En riktigt tidig vitlök, ganska liten till storleken och starkt lila. Vi planterade 60  klyftor av denna sort.

Sabadrome
Sabadrome är lik sorten Thermidrome som vi med goda resultat har odlat tidigare på Näsets Gröna. Sabadrome är en stor, svagt lila, vitlök. Vi planterade 75 klyftor av denna sort.

Germodour
Germidour är en tidig, stor och starkt lila vitlök som vi har odlat i flera år. Man kan lugnt påstår att denna vitlök är extra vacker, tycker i alla fall vi. Vi planterade i år 100 klyftor av denna sort.

Se bild nedan

Även höstplantering av schalottenlök

Vi brukar plantera schalottenlök vid höstens vitlöksplatering. I år satte vi 60 stycken av sorten 'Longor', en så kallad "bananschalotten". Framme vid skörd har den vuxit ut som en stjärna med cirka 5 lökar, från varje sättlök.

Både vitlökarna och schalottenlöken har fin hållbarhet.
Men först ska odlingen lyckas.
På nedanstående bild ser du hur vi har "höstbäddat" åt lökarna.
Nu ska de etablera sig för att tidigt på våren börja tillväxten ovan jord.
Ibland händer det dock att de tittar upp ovan jord även under hösten.

Nu ser vi fram emot skörden av vitlök och schalottenlök 2023!

Se fler bilder nedan.

Ovan klyftor för höstplanteringen.