Potatis bästa grönsaken – året runt

Potatisen står alltid i centrum, varje dag, året runt. I varje fall för mig som grönsaksodlare på Näsets Gröna.

Jag anser, kort sagt, att potatisen är:
Den bästa och mest odlingsvärda grödan
Den godaste, allsidigaste och mest använda råvaran i köket.
Lägg därtill att potatis är en lättodlad och miljövänlig produkt.

Potatisen är kort sagt roligast och viktigast.
Detta trots extremt hård konkurrens från så många andra grönsaker.

Nedan utvecklar jag min lovsång till potatisen och förklarar orsakerna till att potatisen är så central, för mig, i både odlingen och på matbordet.

Hälsar Sven Secher
Den 31 oktober, 2022.
Näsets Gröna


Ovan ses en välvuxen Asterix, en av favoriterna när det gäller vinterpotatis.


🥔 OK, potatis kanske inte är den självklaraste grödan att odla för alla och inte heller den hetaste råvaran i köket för alla kockar och hemmamatlagare. Men skälen för att det är så, att potatisen är den mest odlingsvärda och hippaste grönsaken, är många och övertygande.
OM du tvekar, låt mig försöka att överbevisa dig 😊


Potatisåret

I stora drag så kan man säga att potatisåret aldrig tar slut. Livet med potatisen pågår hela tiden, året runt. Både för odlaren och för kocken.
Vi börjar denna text med odlingen och återkommer senare under hösten 2022 med en artikel som tar upp potatisen i köket, som råvara för så många fantastiska maträtter.


Potatisodlingen

Potatisåret i stort:
1. Framtagandet av sättpotatisen för förgroning sker i april. Vi förgror ungefär en tiondel av vår potatisodling, vilket betyder att vi lägger var tionde knöl på förgroning, främst av de tidiga sorterna.
Den klassiska modellen för förgroning är att lägga potatisarna i äggaskar men vi föredrar att lägga dem i jordfyllda lådor där vi kan vattna. På så sätt kan även rötterna, inte bara skotten, växa under förgroningsfasen (se bilder).
2. Under maj månad följer utsättningen av potatisen och den föregås av ogräsrensning (i den mån det behövs) samt vid behov förbättring av jorden. Datum för potatissättningen varierar år från år, beroende på hur tidig våren är. Vi börjar alltid med de tidiga sorterna.
3. När det första potatisen tittar upp så kupar vi. På Näsets Gröna sker det vanligen med tillförsel av organiskt material (gräsklipp, löv etcetera) ovanpå och på sidorna av potatisraderna. Kupning och vattning sker sedan återkommande, utifrån bedömt behov aktuellt år.
4. När potatisblommorna kommer blir vi glada (se bilder). Då är grödan på gång!
5. Den första skörden brukar ske i slutet av juni. Målet är att ha färsk potatis till sillen vid midsommar.
6. Fortsatt upptagning av potatis av olika sorter sker under juli till oktober. Vi försöker hitta dagar för potatisupptagning när jorden är torr. Då går allt så mycket enklare.
7.1. Till höstens arbete hör sortering och inlagring.
I sorteringen så håller vi givetvis isär de olika sorterna, men vi sorterar även efter storlek som "småpotatis" (fina att ungssteka hela eller lägga i grytor), "normalpotatisar" (för kokning, stekning, mos med mera) och extra stora potatisar (till exempel för bakpotatis).
7.2. Vi sorterar även ifrån kommande års sättpotatis (nästa års utsäde) och här kan även potatisar som blivit lite gröna, och därmed inte kan ätas, användas. Dessa sättpotatisar ska vara absolut friska, och de lagras med största omsorg, väl sortmärkta. OBS: Om man inte sköter odlingen väl och hanterar sättpotatisen smittfritt och säkert, ska man inte spara eget utsäde. Istället ska certifierat utsäde köpas in inför varje odlingssäsong!
7.3. Lagringen sker i våra matkällare samt i viss mån i kylskåp. Potatisen ska lagras svalt och inte alltför fuktigt.


Potatisodlingen 2022

Våra odlingar av potatis, liksom all annan odling på Näsets Gröna, sker efter ekologiska principer och fossilfritt. Potatisodlingen har vi på särskilda jordar och odlingsplatser, så den ingår inte i vår övriga växtodlingsplan med vår åttaåriga växtföljd. Det betyder inte att vi kan odla potatis på samma plats år efter år, dock oftare än var åttonde år.
Potatisodlingen under år 2022 gick riktigt bra och som framgår odlade vi elva olika potatissorter under året.

År 2022 odlade vi följande sorter:
Tidig potatis
(mer eller mindre tidiga):
Amandine    
Princess
Solist           
Rosara       
Venezia
Cerisa
Queen Anne
Almonda

Höstpotatis:  
Asterix
Asparges   
Sarpo Mira EKO

Specialpotatis:
Röd Gullöga. (Denna potatis är en äldre så kallad lantsort. Inte högavkastande men fin och värd att bevara):


Några bilder från potatisodlingen på Näsets Gröna:


Blommande Asterix. Visst är den vacker!


Många potatissorter har ljusa blommor. Här ses Amandine.


Frukter med frön. Spännande, men vi har aldrig provat att så dessa.
Ännu så länge.


Förgroning i jord. På bilden ovan och nedan.


Korta, kraftiga och fina knoppar och skott ska det vara!


Lite nyskördat från sommaren 2022.


Familjen anka, förlåt en av familjerna Asterix inom den botaniska
familjen Solanum, potatisväxter.


Bakpotatis med utseenden för olika grad av potatishunger.


Potatisen i köket

Som nämnts ovan, så återkommer vi under hösten 2022 med en artikel om potatisen i köket och på matbordet. Här finns mycket härligt att berätta när det gäller bästa maten!

Hälsningar Sven Secher
Den 31 oktober, 2022.
Näsets Gröna