Våra odlingar på Näsets Gröna

"Bondförnuftsodlingar"

 

JORDEN SKA VARA REN OCH VÄLMÅENDE!

 

Vi beskriver här principerna för vår odling på Näsets Gröna.
Principer som tillämpas konkret i praktisk handling.

Någa av våra nyckelord är "med naturen", "naturligt kretslopp", "ekologiska principer", "fossilfritt" och "för jordens och människans bästa".
Vi använder inte någon handelsgödsel eller kemisk bekämpning. Odlingarna är ekologiska och fossilfria så långt det någonsin är möjligt.
JORDEN står i centrum. Den ska skötas väl, hållas ren och välmående.
Då växer det bra.

 

"Bondförnuftsodlingar"
Vårt sätt att odla är inte krångligt. De bygger på lång erfarenhet och naturliga metoder. Vi kallar vårt odlingssystem för "Bondförnuftsodlingar".

Du hälsas varmt välkommen till läsningen nedan.

Hälsar Sven Secher
Odlare sedan sent 1950-tal
😊


Hållbar verksamhet

Vi jobbar med naturen i ett naturligt kretslopp där komposter, tillförsel av organiskt material och vår åttaåriga växtföljd hör till grunderna i våra odlingar. Fossilfritt och givetvis efter ekologiska principer med miljöns bästa i fokus.

Vi sår allt själva och driver upp alla plantor på plats i vår trädgård.

Vårt mål är att helt igenom bedriva en hållbar verksamhet.
 


Om ODLINGARNA på Näsets Gröna:

Helhet och grundläggande värderingar
Återigen: Vi lägger stor vikt på ekologin och det naturliga kretsloppet och försöker att sätta människan, naturen, odlingen, jorden och komposten i centrum.
Vi strävar efter bästa möjliga ekologiska och fossilfria odling och vi använder givetvis ingen konstgödsel och inga kemiska bekämpningsmedel.

Våra kretsloppsmedarbetare är många.

Glädje i lärandet
Vi lär oss varje dag mer i riktningen "att jobba med naturen". Detta är inget hokus pokus, utan mer som att återgå till forna generationers odlingsmetoder i denna anrika kulturbygd.

Utveckling som vi gläds åt, är när vi under årens lopp trots varierande väderlek och temporära motgångar av torka, angrepp av skadegörare eller andra motgångar (inklusive brist på tid), ändå lyckas få fram verkligt nyttiga och goda, naturligt odlade grönsaker!

Odlingen
Gynnsam odlingsplats
Våra odlingar utgår från trädgårdens naturgivna miljö med de fina odlingsförutsättningar som Mälarklimatet på Näset erbjuder. Odlingen ligger i söderläge med ett fullkomligt skydd mot den kylande nordanvinden. Det sjönära läget med Mälaren som vattenreservoar ger oss bevattningsvatten och ackumulerad värme.

Jorden
Jorden på Näsets Gröna är kraftigt lerdominerad vilket gör att fukt och näring behålls länge i våra odlingsjordar. Vår löpande tillförsel av organiskt material i form av löv, gräs och kompost lättar upp lerjorden och förbättrar strukturen. Denna tillförsel sker året om och i största möjliga utsträckning täckodlar vi.

Komposterandet pågår löpande. Oftast direkt i jordbäddarna eller som här i friliggande "förmultningsstationer".

 

Alltid täckt jord
Målet är att all jord alltid ska vara täckt med organiskt material och helst då av växande grödor. Vår växtföljd är härvidlag grundläggande. Klicka här och läs mer om växtföljen på Näsets Gröna här!

Odlingsteknik
Vi odlar i upphöjda bäddar och kör aldrig med maskiner i vår trädgård. Vår odlingsteknik är således helt manuell och vi undviker till och med att trampa i odlingsbäddarna. Skälet till detta är att luftigheten och strukturen är av stor betydelse för odlingsresultatet och då är minsta packning av jordpartiklar och växtrötter av ondo.

Fossilfria
Denna odlingsteknik gör också att vi, till skillnad mot den gängse ekologiska grönsaksodlingen, bedriver våra odlingar i stort sett fossilfritt vilket vi anser vara i högsta grad eftersträvansvärt med tanke på de klimathot som vi alla står inför. Att producera mat ekologiskt och fossilfritt kan vara ett sätt att bidra till en bättre framtid för våra barn och barnbarn.
Denna inställning och dessa här redovisade odlingsmetoderna har vi tillämpat länge och långt före år 2016, då vi även tog beslut om att alla våra egna transporter ska vara fossilfria. (Se ovan om våra fordon).

Fröet
Det är skillnad på frö och frö. Vi talar då om gentiken och fröets egenskaper. Enkelt uttryckt kan vi säga att den ena tomaten är godare och nyttigare än den andra sortens tomat. Detta beroende på vilket tomatfrö (sort) som du har sått i din jord.
Detsamma kan man säga om alla grönskar: den ena palsternackan är smakligare och nyttigare än den andra. Den ena grönkålen, bönan, gurkan, sallaten .... med flera, ger dig mer smak och näring än den andra sorten.
Detta försöker vi ta hänsyn till i våra val av frö till odlingarna på Näsets Gröna.

Samtidigt vet vi att smaken påverkas av många andra faktorer, än fröets genetik.

Växtföljden på Näsets Gröna

Vi tillämpar åttaårig växtföljd. Andra alternativ är sex- eller fyraåriga system. Huvudsaken att man så långt möjligt aldrig odlar samma växtfamilj på samma plats år efter år. Detta eftersom:

Ett bra växtodlingsschema vårdar JORDEN och ger förutsättningar för goda skördar.

Att växla från år till år vad som odlas på varje plats i grönsakslandet missgynnar skadegörare och växtsjukdomar och växlingarna kan också vara positiva för ogräsbekämpningen.
I en bra växtföljd vitaliseras jorden som då mår bättre och då lyckas också odlingen betydligt bättre. Växtföljden, med användning av gröngödslingsgrödor, har också betydelse när det gäller förutsättningarna för nästa odlingsår, det så kallade förfruktsvärdet.

Nedan kan du se hur vi har grupperar växtfamiljerna i grönsaksodlingen på Näsets Gröna. Utifrån denna indelning planerar vi våra odlingar, konkret år för år var vi ska ha de olika växtfamiljerna. Schemat för varje odlingsbädd snurrar alltså enligt en åttaårig plan.


Våra grönsaker

Nedan presenteras alla de grönsaker som vi odlar på Näsets Gröna indelade efter de växtfamiljer som vi tillämpar ute i odlingsbäddarna.

OM du vill, är du välkommen att klicka dig vidare för att lära dig mer om alla grönsaker och respektive växtfamilj.
Lycka till hälsar Sven Secher


1. Backlöksväxter
Alliaceae
Här finns alla härliga lökar, som till exempel gul lök, gräslök, purjolök, rödlök, salladslök, schalottenlök, silverlök, skogslök, syltlök och sist men inte minst vitlök. (KLICKA FÖR ATT LÄSA MER).

2. Mållväxter
Amaranthaceae
I gruppen Mållväxter finns den välkända rotfrukten rödbeta och dennes släktingar spenat och mangold.
Nämnas kan även rankspenat och stjärnmangold.
Andra mållor är bärmålla, smultronmålla och trädgårdsmålla. Dessa är släkt med vildväxande Svinmållan som också går att äta. (KLICKA FÖR ATT LÄSA MER).

3. Flockblommiga, selleriväxter, rotfrukter.
Apiaceae
Till de flockblommiga växterna har välkända rotfrukter som morot och palsternacka och även rotpersilja. Till denna familj hör även dill, persilja, sötfänkål och sockerrot samt selleriväxterna, blekselleri, snittselleri och rotselleri. (KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER).

4. Korgblommiga, asterväxter
Asteraceae
I denna familj ingår framför allt sallat men även jordärtskocka, svartrot, haverrot samt några arter som vi (ännu) inte har odlat på Näset: kardon, kronärtskocka, rotkardborre och sallatskranskrage.

5. Korsblommiga, kålväxter
Brassicaceae
Kålväxterna förbrukar mycket näring men passar bra i vårt klimat. Till familjen korsblommiga hör alla kålväxter som blomkål, brysselkål, grönkål, rödkål, salladskål, savojkål, sellerikål (PakC), spetskål, vitkål, broccoli, broccolo samt rotfrukter som kålrabbi, kålrot och majrova.
Till kålfamiljen hör även sådant som pepparrot, rädisa och sallaten ruccola samt fler kålsorter än vad som här har nämnts.

6. Ärtväxter, ärter och bönor
Fabaceae
Ärtväxterna bidrar positivt i växtföljen genom sin förmåga att fånga luftens kväve och binda det till marken. Vi delar in familjen fabaceae i två huvudgrupper: Ärter och Bönor.
Bönor: bondböna samt trädgårdsbönor som brytböna, vaxböna (gul), purpurböna, skärböna och kokböna.
Bönorna finns både som lågväxande (buskbönor) och högväxande (störbönor).
Ärter: sockerärter, brytsockerärt (förädlad sockerärt), spritärter, märgärter (sötare, värmekrävande, mer skrynkliga än spritärter) samt kokärter.
Dessutom finns rosenböna (mat och prydnad), sojaböna, sallatsärt och sparrisärt.

7. Gurkväxter
Curcurbitaceae
Gurkor: Druvgurka (ex V-åsgurka), slanggurka, äppelgurka.
Till gurkväxterna hör även squasch (zucchini), pumpa och melon.

8. Gröngödsling
Med åttaårig växtföljd kan vi kosta på oss att regelbundet lägga in gröngödslingsgrödor i växtföljden. Här finns en lång rad arter som på olika sätt förbättrar odlingsbetingelserna för efterföljande odling. Olika klöverarter binder kväve medan andra till exempel djupluckrar eller bidrar med mycket organiskt material. Gröngödslingsarterna kan alltså förbättra både jordens näringsvärde och struktur. Här finns också gröngödslingsväxter som verkligen är vackra och drar till sig pollinerare som fjärilar, humlor, bin med flera. En nog så värdefull egenskap.
På Näsets Gröna har vi använt blodklöver, subklöver, vitklöver och honungsört.

Läs här om ett exempel på gröngödsling, 2013

Men här finns många fler spännande växter och vi provar gärna fler av dem som passar till vår lerjord.
Här är en lista på växter som kan vara aktuella för gröngödsling:
alexandrinerkl, blodklöver, bovete*, doftklöver, engelskt rajgräs, fodervicker, gul sötväppl, grävklöver, honungsört*, italienskt rajgräs, luddvicker
Lupin, mattlusern, persisk klöver, ringblomma, rödklöver, rödsvingel, serradella, solros, subklöver, sötväppling, westerwoliskt rajgräs, åkerböna, ärter med flera.
(*Bra gröngödsling då ej släktskap med kulturväxter).

MEN DET FINNS FLER:
Ovanstående var våra åtta växtgrupper som ingår i växtföljdsschemat ute på odlingsbäddarna.

Men utanför detta, har vi ytterligare tre:
9. Grönsaksfrukterna, 10. Kryddorna samt 11. Perennerna. Se nedan:

9. Tomat och andra grönsaksfrukter inom Solanum, är den nionde växtgruppen
Här ingår, odlat både i växthus och p friland:
Tomater, chili, paprika och physalis samt potatis som bara odlas på friland.

10. Kryddor
Även örter (kryddor) ligger utanför växtodlingsschemat.

10. Perenner
Till dem som är mer perenna eller följer sin egen planering hör hos oss sparris, jordärtskockor och blommor, samt givetvis bärbuskarna och fruktträden.
 

Nedan ses en PDF-uppställning över våra växtgrupper, utifrån de botaniska familjerna, som också beskrivits ovan.


Läs också om vilka grönsaker vi odlar, under "Våra odlingar"! 


 

Vi gör femårsplaner i vår odlingsplanering där vi så långt möjligt följer vår åttaåriga växtföljd.
Perioden 2012-2016 följdes av 2017-2021 och nu jobbar vi vidare utifrån planen 2022 och framåt.
Med hälsningar från Sven Secher