Fortbildning och utveckling inom mathantverk

– Vi vill alltid lära oss mer, gärna bland kollegor men ofta sker det också tillsammans med våra kunder.
Det säger Sven Secher på Näsets Gröna.

Bland aktiviteterna på Näsets Gröna pekar vi i denna text på en fältvandring, ett möte samt bemötande av kunderna i trädgården på Näsets Gröna.


Samling i trädgården
Här ses trädgårdsrådgivaren Ylva Andersson från Hushållningssällskapet (till vänster) samt grönsaksodlarna Sven, Lisa, Maria och Tina. Tillsammans har de möts i digitala möten under hela året 2022 för diskussion och utbildning i småskalig odling av grönsaker. Sven deltar som mentor i projektet.
Bilden är tagen i augusti 2022 när gruppen samlades på Näsets Gröna för en fältvandring.
KLICKA här för att läsa om Hushållningssällskapets rådgivning och kursutbud


Samling i kaféet
Här diskuteras det lokala mathantverket under ett medlemsmöte i november 2022 med föreningen Bondens mat i Uppland. Ordförande Caroline Brogren berättar om föreningens projektplanter för år 2023.
KLICKA här för att läsa mer om Bondens mat i Uppland.

Kunskapsspridning
Näsets Gröna är från Uppsala län nominerat till Stora Turismpriset 2022. En stor ära för det lilla företaget.
KLICKA gärna här för att läsa mer om nomineringen priset!

Ett av kriterierna för Stora Turismpriset handlar om kunskap och om att sprida erfarenheter till andra. I samband med nomineringen ställdes frågan: Hur sker kunskapsspridningen hos er?
Sven besvarade frågan sålunda:
– På flera sätt. När besökarna kommer in i vår trädgård så kommer de rakt in i odlingarna och kan fritt röra sig mellan odlingslådor och jordbäddar och i hela växtligheten. Många av dem ställer frågor och jag berättar gärna om våra odlingsmetoder. Vi har också samarbete med trädgårdsskolor och tar återkommande emot praktikanter. Vi har också trädgårdsvisningar, fältvandringar och studiedagar. En liten del i spridningen av odlingserfarenheter är deltagandet i mentorsverksamhet för blivande odlare i regi av Hushållningssällskapet.


Vila och aktiviteter i trädgården
Visst är det ofta lugnt och stilla i vårt sommarkafé. Väldigt tyst och rofyllt. Som här under vildapelns kaféplatser vid lilla växthuset.
Men alla besökare kan också ströva omkring i odlingarna och studera växtlighet och metoder. Sven finns alltid tillgänglig för samtal om jord & maskar (bild nedan) samt fröer, odling, skörd och grön mat.