Nätverkande, fortbildning och utveckling

Kaféets sociala betydelse. Lokal matförsörjning. Matkvalitet och svensk självförsörjning av livsmedel. Vård av natur, miljö – och odlingsjorden. Minskad klimatbelastning. Landsbygdsutveckling och nätverkande mellan människor, företag och föreningar.

Detta är några av de ord som för oss på Näsets Gröna känns som viktiga utmaningar både när vi arbetar här hemma och när vi rör oss i vår omgivning, i olika sammanhang. I kontakter med kollegor, kommunen, föreningar och andra små företagare.

Låt oss nämna något från den allra senaste tiden:

• Bondens mat i Uppland
Nyligen deltog vi i föreningens årsmöte och på dagordningen stod sådant som inspirationsdagar, matlustmässa, marknadsdagar och så småningom en ny utgåva av den uppskattade broschyren "Lokal matglädje".

• Mentorprojekt
Fler kan odla grönsaker, och fler kan göra det till en verksamhet och ett företagande. Om så sker, ökar den lokala försörjningen av bra livsmedel. Jag (Sven) deltar i ett mentorprojekt som ska stimulera fler att odla grönsaker. Projektet leds av Hushållningssällskapet.

• Studiebesök
Vi får då och då besök i vår trädgård. Senast var hade vi besök av en ung kvinna som studerar landsbygdsutveckling med inriktning på livsmedel (förenklat uttryckt) på SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet). Hon skriver på en masteruppsats inom programmet heter "Rural development and natural resource management". Vi hade en intressant stund med henne i vår trädgård med samtal om lokal livsmedelsförsörjning och hur sociala relationer hänger samman med primärproduktionen av mat.

• Företagarfrukost
Knivsta kommun har olika aktiviteter för att stötta och stimulera näringslivet inom kommunen. Bland annat något som kallas "Föregarfrukost" under rubriken "Pulsen på Knivsta". Jag (=Sven) deltager i panelen den 14 februari och temat i samtalet är bland annat entreprenörskapet, den personliga resan och företagandet i Knivsta.

• Kurser
Vi (=Sven) deltog nyligen på en kursdag i "snittblomsodling". Intressant om fröer, blomodling och försäljning. Många av kursdeltagarna var även grönsaksodlare, så erfarenhetsutbytena var också givande.

Ja, så här rullar det på med allt möjligt annat kul, mellan de sköna arbetspassen i trädgården och alla underbara möten med våra kafégäster och trädgårdskunder.

Detta var några reflektioner av Sven i början av februari 2023.