Företagarfrukost i Knivsta

Varför gör man det man gör och varför lever man som man lever?
Hur ser entreprenörskapet ut, vilka är drivkrafterna och vilka är skälen till att företagandet är så roligt och meningsfullt?

Intressanta frågor –– med spännande svar.

Häromdagen fick jag (=Sven) tillfälle att fundera på frågeställningar som dessa.
Det var under en företagarfrukost under ledning av Knivsta kommun.

Tre inbjudna företagare
Rubriken löd "Pulsen på Knivsta" (bild ovan) och temat för detta morgonprogram (Företagarfrukost med start klockan 07.30) var entreprenörskap och företagande och tre Knivstaföretagare var inbjudna för att berätta om sina verksamheter och drivkrafter. Betoningen skulle ligga på "den personliga resan". De tre inbjudna företagarna var:
Inderpal Singh från Knivstagruppen
Klas Esbo, Lignin Industries
Sven Secher, Näsets Gröna.

Näsets Gröna var det mycket lilla företaget i sammanhanget under frukostpresentationerna och Sven berättade om sitt företagande, där han levt och verkat under cirka 40 år. Litet och uthålligt med 2-5 anställda. Några av företagets ledord har varit (och är) hållbaret med förankring i naturens och platsens förutsättningar på den lilla gården Näset vid Mälarens strand.

När du vill veta mer om Näsets Gröna, är du välkommen att KLICKA HÄR, och även läsa andra artiklar på denna hemsida:

Stort intresse när Knivsta kommun bjöd in
Inbjudare till temadagen var näringslivsenheten på Knivsta kommun och från enheten deltog näringslivschefen Gustav Fridlund, näringslivsstrategen Pernilla Westerback och affärsutvecklare Kent Ryberg. I inledningen av frukostmötet talade även kommunstyrelsens nya ordförande Matilda Hübinette.
Ett femtiotal personer (bild nedan) från företag och organisationer i Knivsta deltog i Frukostmötet,
som hölls den 14 februari 2023.

Nästa Företagarfrukost genomförs den 21 mars.

Med Gröna och glada hälsningar
Sven Secher
15 februari 2023


God uppslutning och stort intresse för samtalen om entreprenörskap hos företagen i Knivsta.