Maskarna matas

Till höstens allra viktigaste sysslor hör att fixa odlingsbäddarna så att de ligger redo för nästa års vårbruk. Tre åtgärder:
1.
Skörda färdigt (pågår hela hösten, oftast till årsskiftet)
2. Ta bort nät, stödpinnar och rensa kvarvarande ogräs
3. Lägga på organiskt material, så att maskarna jobbar hela vintern.

Ett attraktivt matbord
Här följer några bilder från punkt 3. Det påförda organiska materialet består här – hösten 2023 – av gräsklipp, äldre halvförmultnad kompost, löv och "skrojs", alltså avrens från höstens äppelmustning.

Ett attraktivt matbord för våra medarbetare maskarna (sista bilden)!

Gott samarbete
Som odlare tackar man dem för det goda samarbetet, fortsätter att mata dem, och ser med sköna känslor fram emot våren och nästa odlingssäsong!

Vill du läsa mer om våra hållbara Bondförnuftsodlingar, så KLICKA HÄR!

Hälsar Sven