Jordförsäljning på Näsets Gröna

 

På Näsets Gröna kan du köpa JORD.
Vi säljer säckar med plantjord, såjord, blomjord, urnjord och kompostjord.
Vi har även kogödsel, täckbark och biokolskompost.

Du kan hämta jorden när du vill (självbetjäning) och det är lätt att lasta jordsäckarna i din bil. Jorden finns vid vägkanten (du behöver inte gå ner i vår trädgård).


Vi tillhandahåller Rölunda Gårds jordprodukter, enligt följande:

(reservation för att vissa produkter kan ta slut, begränsade mängder)

Plantjord

Natur plantjord passar för normalt krävande växter utomhus men kan även användas för plantuppdragning. Blanda gärna plantjorden med den jord som du har i din trädgård (befintlig jord) och kompost, om du har sådan. Plantjorden har berikats med Krav-tillåten naturgödselkompost och har enligt tillverkaren ett stort innehåll av lättillgänglig näring samt ett balanserat mikroliv. Vid odling av näringskrävande växter så kan iblandning av 1/3 eller 1/4 kogödsel vara bra. Denna plantjord är godkänd för ekologisk odling.
Säckvolym: 50 liter. Pris: 70 kr.

Kogödsel

Natur kogödsel är välkomposterad Krav-tillåten kogödsel med tillsats av naturgödsel med ett stort innehåll av näring samt ett rikt mikroliv. Den används alltså för jordförbättring och den är godkänd för ekologisk odling. Deklaration: 70 % kogödselkompost, 15 % torv och 15 % hönsgödselkompost.
Säckvolym: 50 liter. Pris: 75 kr.

Elit blomjord

Elit blomjord – en extra fin blomjord. Denna blomjordd är extragödslad med tillsats av lera, leca, långtidsverkande gödning samt Mineralkraft. Detta är en mycket fin blomjord väl lämpad för både inomhusväxter och sommarblommor.
Säckvolym: 18 liter. Pris: 50 kr.

Såjord

Natur såjord är en lättgödslad finsorterad jord med tillsats av sand. Den innehåller Krav-tillåten gödsel och är godkänd för ekologisk odling. Perfekt för frösådder, inte minst för blommor, örter, kaktusar och fetbladsväxter. Säckvolym: 8 liter. Pris: 25 kr.

Urnjord

Elit urnjord är en mineralrik jord för växter som vill ha extra näring. Utmärkt för till exempel pelargoner, utomhuskrukor och balkonglådor.
Säckvolym: 50 liter. Pris: 95 kr.

Biokolskompost

Biokolskomposten är en blandning av träkol och hönsgödselkompost. Biokol har en unik förmåga att hålla vatten och näring under lång tid, för att sedan kunna avge detta till växten när den behöver vatten och näring. Används främst i sandjordar. Fungerar även i grönsaksland.
Säckvolym: 40 liter. Pris: 195 kr.

Täckbark

Sorterad ogödslad furu- och granbark. När den lägg ut på jord så håller den tillbaka ogräset och den hjälper mot torka.
Säckvolym: 50 liter. Pris: 65 kr.

Enkelt att lasta och betala

Du kan alltså enkelt lasta dina säckar vid vägen hos Näsets Gröna. Kör 50 meter förbi den vanliga kundparkeringen och backa in vid Lillstugan på Näset. Där finns jorden!
Betala per swish på plats, eller kontakta oss så skickar vi en räkning.

Swishnumret (OBS: nytt från april 2023): 123 102 95 29
Om du har frågor eller vill ha hjälp, är du välkommen att kontakta Sven per mail:
sven@nasetsgrona.se eller per telefon: 070-672 06 32.


Kommentar om kompost och egen jord

Vi tillverkar vår egen jord så långt möjligt på Näsets Gröna. Detta sker genom ständig tillförsel av organiskt material till våra odlingsbäddar och odlingslådor. Materialet består av allehanda förna, löv, gräs och givetvis avrens från skördade grönsaker och blommor.
Vi ser alltid till att maskarna jobbar!
Vårt sätt att täckodla och ha åttaårig växtföljd ingår i detta odlingssystem.
Men visst: Ibland underlättas trädgårdsarbetet av påfyllning av inköpt specialjord och jord av god kvalitet.
Det viktiga, tycker vi, är att när man köper jord så ska den vara av god och rätt kvalitet för avsett ändamål.

Lycka till med dina odlingar!

Tillverkare av de jordprodukter som vi säljer är närbelägna företaget Rölunda Produkter, Rölunda gård knappa 20 km från Näsets Gröna. (https://www.rolunda.com). Vår information nedan om jordprodukterna bygger på Rölundas produktbeskrivningar.