Sol, vind och vatten ...

På Näsets Gröna tar vi hoten mot vårt klimat på jorden på allvar. I konkret handling betyder det för oss, att vi INTE använder maskiner och bilar som drivs av bensin eller diesel. Istället är det el från sol och vind som är våra kraftkällor.
Våra odlingar är givetvis även i övrigt ekologiska och miljöanpassade så långt möjligt.


Miljöproblem på vår planet är väl kända och Sverige och hela världen står inför enorma utmaningar. Den samlade forskningen är tydlig: Att minimera koldioxidustläppen är en ödesfråga för mänskligheten.
En del händer politiskt på den internationella arenan men mer måste hända. Det visar den otäcka utvecklingen med temperaturhöjningar över världen med bland annat smältande glaciärer och fler oväder som drar fram över kontinenter och hav.

Vad du och jag och alla göra?
Som nämnts ovan måste stora grepp tas i hela samhället. Både politiskt och i näringslivet. Men var och en av oss kan också genom mindre förändringar i vardagslivet bidra till en bättre framtid.
Vad är det då som påverkar vår miljöpåverkan? Låt oss prova med att ställa tre frågor:
Hur  äter vi?
Hur reser vi?
Hur vi bor vi?
Genom att besvara dessa frågor får var och en av oss fram en del av svaren på hur mycket vi påverkar miljön i negativ eller positiv riktning.

Detta gör vi på Näsets Gröna
Ekologisk odling utan användning av kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel är för oss en självklarhet. Vi jobbar med naturen och kretsloppet på vår gård under hela året och det är ett fungerande koncept där vi skördar nyttiga och goda grönsaker som odlats på ett miljövänligt sätt.

Men vi har tagit ytterligare ett viktigt miljösteg. Vi är fossilfria och det gäller både våra odlingar och våra transporter. Det betyder att vi inte använder maskiner och fordon som drivs av bensin eller diesel. Via menyknapparna till vänster kan du läsa mer om detta.

Fossilfritt

Vi har tagit ytterligare ett steg: Såväl våra odlingar som våra transporter är fossilfria.
 


Miljöel till våra bilar

Vi har två bilar på Näsets Gröna. En liten personbil och en mindre skåpbil. Båda går endast på el och vi har tecknat oss för miljöel från sol och vind.
Att inte behöva åka till macken för att tanka bensin är bekvämt och tidsbesparande. Men ännu bättre känns det i själ och hjärta när man vet att våra resor och transporter inte skadar miljön på det sätt som ett fossilberoende resande gör.


Biltrafikens miljöförstörelse
Så här beskriver den svenska myndigheten Naturvårdsverket  biltrafikens miljöpåverkan:
"Vägtrafikens avgasutsläpp påverkar naturen genom utsläpp av försurande, gödande och ozonbildande ämnen och har dessutom en negativ effekt på människors hälsa. Förbränning av fossila bränslen som bensin och diesel ger upphov till utsläpp av koldioxid vilket bidrar till växthuseffekten och har en negativ påverkan på klimatet. Vägtransporter svarar för ungefär 30 procent av de svenska utsläppen av koldioxid och andelen fortsätter öka i takt med att vägtrafiken ökar."
Naturvårdsverket pekar också på buller, giftiga kolväten och skadliga partiklar från avgaser och däck. (Läs mer via länk nedan).

Enkelt att tanka bilen
När vi tankar på hemmaplan så har vi solel till vår privata lilla elbil, en Renault ZOE. Till vårt företag har vi tecknat oss för vindel, vilket betyder att vår skåpbil, en Renault Kangoon, drivs av el från vindkraft. Båda bilarna tankas enkelt hemma med en vanlig sladd i ett eluttag som vi har på utsidan av våra hus. Och som nämnts ovan, så är det riktigt skönt att slippa svänga in på bensinmackar när man är ute och kör.


Behöver man tanka bilen under resa, så finns det olika "tankställen" med olika sorters elkontakter med lite olika snabbhet i hur snabbt batteriet fylls på med elektricitet.

Bilarna fungerar mycket bra
Vi tycker att elbilarna fungerar alldeles utmärkt. Bilarna startar alltid, går mycket tyst och kräver ingen service på verkstad på det sätt som en fossilt driven bil gör.
Eftersom det inte finns någon bensinmotor så finns heller inget motorljud. Bilarna går mycket tyst och lugnt.

Leder till mindre bilkörning
Den enda nackdelen med elbilen är räckvidden, det vill säga hur långt man kan köra på en "tankning" (=uppladdning av bilens batteri). ZOE:en kan man köra cirka 30 mil innan det blir dags för uppladdning igen och Kangoon cirka tio mil. Men för oss är räckvidden inget problem, då vi varken vill eller behöver köra bil längre än dessa sträckor. För längre resor finns exempelvis tåg.
En bonus är att elbilsanvändning leder till mindre bilkörning, vilket i sig också är en miljövinst även för den som kör med eldriven bil eftersom bilar och bilköring alltid medför risker för olyckor och skador på människor, buller och spridning av oönskade partiklar i luften.

Klimatinsats
Slutsatsen är att vi genom våra elbilar undviker att förbruka några hundra liter bensin varje år. Det innebär att vi inte bidrar till den miljöförstöring som bensin- och dieselbilar gör med bland annat de mycket skadliga utsläppen av koldioxid.


Fotnot om du vill läsa mer:
Stora utsläpp från trafiken
Vägtrafiken står för stora utsläpp av koldioxid som påverkar klimatet, naturen och oss människor negativt. Utsläppen bidrar stort till växthuseffekten och även till försurning och övergödning av mark och vatten.
Läs mer om detta på: http://fossilfritt-sverige.se
Bland annat Naturvårdsverket har också mer information om detta.

Inget avgasrör
"En renodlad elbil har inget avgasrör. Den ger inga utsläpp och kan därför bidra till en bättre luft på gatorna."
Så skriver man på: www.miljofordon.se

Beräkning av skadliga utsläpp
"När bilar tankas med fossila bränslen som bensin eller diesel bildas det skadliga utsläpp av koldioxid vid förbränningen. Här kan du räkna på detta.
Så skriver man på: www.utslappasratt.se


 

Med gröna hälsningar

 

 

Näsets Gröna